Choroba Osgood-Schlattera: Kompleksowy Przewodnik

Choroba Osgood-Schlattera

I. Wprowadzenie

A. Definicja Choroby Osgood-Schlattera

Choroba Osgood-Schlattera, znana również jako guz nadkolanowy, to schorzenie, które występuje u młodych osób w okresie intensywnego wzrostu. Objawia się bólem, obrzękiem oraz guzem nad kością piszczelową, gdzie przyczepia się ścięgno mięśnia czworogłowego.

B. Historia i Pierwsze Opisy Choroby

Choroba była po raz pierwszy opisana niezależnie przez dwóch amerykańskich lekarzy – Roberta Bayley Osgooda i Carla Schlattera, w latach 1903-1908. Osgood zauważył zwiększoną aktywność kośćca w okresie dojrzewania, natomiast Schlatter skupił się na zmianach w chrząstce nasadowej kości piszczelowej. Ich prace przyczyniły się do zrozumienia etiologii i charakterystyki schorzenia.

C. Znaczenie Tematu

Choroba Osgood-Schlattera ma duże znaczenie w kontekście zdrowia młodych sportowców oraz populacji ogólnej. Ze względu na częste występowanie u osób aktywnych fizycznie, diagnoza i leczenie tego schorzenia są istotne dla zapewnienia prawidłowego rozwoju oraz zapobiegania przewlekłym problemom zdrowotnym w przyszłości. Badania nad epidemiologią, czynnikami ryzyka oraz skutecznymi metodami leczenia mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia pacjentów z Chorobą Osgood-Schlattera.

II. Etiologia i Patofizjologia

A. Przyczyny Choroby

 • Choroba Osgood-Schlattera jest spowodowana przeciążeniem i mikrourazami ścięgna mięśnia czworogłowego. Intensywna aktywność fizyczna, szczególnie uprawianie sportów wymagających skoków i częstych ruchów zgięcia- wyprostu w stawie kolanowym, prowadzi do nadmiernego napięcia mięśnia czworogłowego.
 • Powtarzające się naprężenia prowadzą do mikrourazów i stanu zapalnego w okolicy przyczepu ścięgna na guzie nadkolanowym.

B. Mechanizmy Patofizjologiczne

Mikrourazy ścięgna spowodowane przeciążeniem prowadzą do stanu zapalnego, który stymuluje proces gojenia. W wyniku tego procesu dochodzi do tworzenia się kości rozrostowej na przyczepie ścięgna mięśnia czworogłowego na guzie nadkolanowym. Ten nowo utworzony kośćcowy wzrost nazywany jest osteofitem. Powiększający się osteofit może uciskać okoliczne struktury, powodując ból i obrzęk.

C. Czynniki Ryzyka

 • Istnieje kilka czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi Choroby Osgood-Schlattera. Częściej diagnozuje się u chłopców w wieku od 10 do 15 lat oraz u dziewcząt w wieku od 8 do 13 lat. Okres wzmożonego wzrostu może zwiększyć ryzyko wystąpienia schorzenia.
 • Ponadto, intensywna aktywność fizyczna, szczególnie uprawianie sportów takich jak piłka nożna, koszykówka, gimnastyka czy skoki wzwyż, może zwiększać ryzyko rozwoju Choroby Osgood-Schlattera.
 • Innymi czynnikami ryzyka są również problemy biomechaniczne stawów, takie jak niewłaściwa technika ruchu, słabe mięśnie stabilizujące staw kolanowy oraz nieprawidłowa równowaga między mięśniami czworogłowymi a mięśniami dwugłowymi udo.

III. Epidemiologia

A. Występowanie Choroby na Świecie

Choroba Osgood-Schlattera jest powszechną chorobą występującą u dzieci i młodzieży w okresie intensywnego wzrostu. Szacuje się, że choroba ta dotyka około 20% ogólnej populacji dziecięcej, a największa częstotliwość występowania obserwowana jest w stosunku do grup uprawiających sporty wymagające skoków i częstych ruchów zgięcia-wyprostu w stawie kolanowym.

B. Statystyki w Polsce

Brak jest dokładnych statystyk dotyczących Choroby Osgood-Schlattera w Polsce. Jednakże, podobnie jak w innych krajach, najczęściej dotyczy ona dzieci i młodzieży uprawiającej sporty wymagające skoków i szybkich wahań napięcia mięśni.

C. Grupy Wysokiego Ryzyka

 • Grupy wysokiego ryzyka dotknięcia Chorobą Osgood-Schlattera to młodzież uprawiająca sporty o wysokiej intensywności.
 • Dziewczęta zdecydowanie częściej są zagrożone tą chorobą niż chłopcy, ponieważ u dziewcząt kościec rozwija się szybciej niż mięśnie, co sprzyja mikrourazom ścięgna mięśnia czworogłowego na guzie nadkolanowym.
 • Inne czynniki ryzyka to również niewłaściwa technika ruchu, problemy biomechaniczne stawów oraz brak odpowiedniego nagrzewania przed rozpoczęciem intensywnej aktywności fizycznej.

IV. Objawy i Diagnoza

A. Objawy Kliniczne

Objawy choroby Osgood-Schlattera są zwykle łatwe do zidentyfikowania. W przypadku dzieci i młodzieży, objawy pojawiają się później w miarę postępu choroby. Pacjenci zgłaszają zwykle ból w okolicy guza nadkolanowego. Ból zaostrza się przy ruchach zgięcia lub wyprostu stawu kolanowego oraz podczas aktywności fizycznej. Może również występować obrzęk w pobliżu guza nadkolanowego. W niektórych przypadkach może wystąpić także ból podczas chodzenia lub biegu.

B. Przebieg Choroby

Choroba Osgood-Schlattera zwykle pojawia się u dzieci i młodzieży między 10 a 15 rokiem życia. U większości pacjentów choroba ta samoczynnie ustępuje po około 2 latach od początku jej postawienia. W rzadkich przypadkach choroba może prowadzić do trwałych zmian w postaci powstania guza kostnego na przedniej części guza nadkolanowego lub zrostów ścięgien mięśni czworogłowych z okolicą guza nadkolanowego.

C. Metody Diagnostyczne

Istnieje kilka metod diagnostycznych wykorzystywanych do zdiagnozowania choroby Osgood-Schlattera:

 • Wywiad Lekarski: Lekarz zbiera dokładny wywiad medyczny, w którym zawiera się informacje o okolicznościach dotyczących objawów i ewentualnych urazów.
 • Badania Fizykalne: Lekarz przeprowadza badanie fizykalne, w tym ocenę stopnia bólu, zaawansowania choroby i zakresu ruchu w stawie kolanowym. Przy badaniu można wyczuć guz nadkolanowy, zaczerwienienie i obrzęk.
 • Badania Obrazowe: W przypadku podejrzenia choroby Osgood-Schlattera, lekarz może polecić wykonanie dodatkowych badań obrazowych, takich jak rentgenografia, tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI), aby potwierdzić diagnozę i ocenić stopień zaawansowania choroby.

V. Leczenie

A. Podejście Zachowawcze

Zwykle chorobę Osgood-Schlattera leczy się w sposób zachowawczy. Podejście takie obejmuje następujące kroki:

 • Odpoczynek i Unikanie Aktywności Fizycznej: Pacjentom zaleca się czasowe ograniczenie lub zaprzestanie uprawiania sportów. Częsty odpoczynek od aktywności fizycznej ułatwia powrót do zdrowia.
 • Terapie Fizyczne: Pacjenci mogą skorzystać z terapii fizycznych, takich jak fizykoterapia, masaż lub ćwiczenia poprawiające zakres ruchu, aby ułatwić powrót do zdrowia.
 • Leczenie Farmakologiczne: W niektórych przypadkach lekarz zaleca podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak ibuprofen, w celu złagodzenia bólu.

B. Interwencje Chirurgiczne

Interwencje chirurgiczne są rzadko stosowane w przypadku choroby Osgood-Schlattera i są rezerwowane tylko dla najcięższych przypadków, które nie poprawiają się po takich terapiach jak fizjoterapia i odpoczynek. Rodzaje zabiegów to m.in. drenaż guza nadkolanowego lub usunięcie fragmentu kości oraz usunięcie fragmentu ścięgna.

C. Alternatywne Metody Leczenia

Istnieją też alternatywne metody leczenia choroby Osgood-Schlattera, takie jak akupunktura lub stosowanie miodu i masła shea na okolicę guza nadkolanowego, jednakże brak jest dowodów na skuteczność takich metod i nie są one powszechnie polecane.

VI. Rehabilitacja

A. Programy Rehabilitacyjne

Po ustąpieniu bólu i obrzęku związanych z chorobą Osgood-Schlattera, pacjenci mogą podjąć program rehabilitacyjny. Programy te mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i obejmować:

 • Stopniowe zwiększanie aktywności fizycznej
 • Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające
 • Poprawę równowagi i koordynacji

B. Ćwiczenia Rozciągające i Wzmacniające

Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające odgrywają kluczową rolę w procesie rehabilitacji pacjentów z chorobą Osgood-Schlattera. Łagodne ćwiczenia rozciągające mogą pomóc w zwiększeniu elastyczności mięśni, co korzystnie wpływa na prawidłowy zakres ruchu stawu kolanowego. Ćwiczenia wzmacniające skupiają się na wzmocnieniu mięśni nóg, zwłaszcza mięśni czworogłowych, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu bólu.

C. Rola Fizjoterapeutów

Fizjoterapeuci odgrywają kluczową rolę w procesie rehabilitacji pacjentów z chorobą Osgood-Schlattera. Ich zadania mogą obejmować:

 • Indywidualne opracowanie programu rehabilitacji dostosowanego do potrzeb pacjenta
 • Nauczanie pacjenta odpowiednich technik ćwiczeń
 • Monitorowanie postępów i dostosowywanie programu rehabilitacyjnego w miarę potrzeb
 • Zapewnienie wsparcia i motywacji pacjentowi w trakcie procesu rehabilitacji

Regularne sesje rehabilitacyjne pod nadzorem fizjoterapeuty mogą przyspieszyć powrót do pełnej sprawności pacjenta po chorobie Osgood-Schlattera.

VII. Prewencja

A. Strategie Zapobiegania

Istnieje kilka strategii, które mogą pomóc w zapobieganiu chorobie Osgood-Schlattera:

 • Stopniowe zwiększanie intensywności i czasu treningu: Ważne jest, aby unikać gwałtownego zwiększania obciążenia podczas treningu, co może prowadzić do nadmiernego napięcia mięśni i więzadeł.
 • Zrównoważona aktywność fizyczna: Zaleca się promowanie różnorodnych aktywności fizycznych, aby uniknąć przeciążenia konkretnych obszarów anatomicznych.
 • Odpoczynek i regeneracja: Regularne dni odpoczynku między intensywnymi treningami mogą pomóc w zapobieganiu przeciążeniom i mikrourazom.
 • Ustalanie odpowiednich technik i biomechaniki: Edukacja na temat właściwych technik wykonywania ćwiczeń i ruchu może pomóc w uniknięciu nadmiernego obciążenia stawu kolanowego.

B. Edukacja i Świadomość

Edukacja na temat choroby Osgood-Schlattera oraz świadomość czynników ryzyka może pomóc w prewencji oraz szybszym rozpoznawaniu symptomów. Osoby aktywne fizycznie, takie jak dzieci i młodzież, a także ich opiekunowie, powinni być poinformowani o znaczeniu właściwej techniki treningowej, regularnych dniach odpoczynku oraz konieczności zgłaszania wszelkich dolegliwości bólowych.

C. Rola Rodziców i Trenerów

Rodzice i trenerzy odgrywają istotną rolę w prewencji choroby Osgood-Schlattera. Ich działania mogą obejmować:

 • Monitorowanie intensywności treningów i zapewnienie odpowiednich dni odpoczynku.
 • Edukowanie dzieci i młodzieży na temat znaczenia prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń.
 • Reagowanie na sygnały bólu i dyskomfortu u swoich podopiecznych oraz zachęcanie ich do zgłaszania dolegliwości.
 • Wspieranie i promowanie różnorodnych aktywności fizycznych, aby zrównoważyć obciążenie stawów.

Przy wspólnej pracy rodziców, trenerów i opiekunów, choroba Osgood-Schlattera może być bardziej efektywnie zapobiegana, a dzieci i młodzież mogą cieszyć się zdrowszym stylem życia i aktywnością fizyczną.

VIII. Wpływ na Jakość Życia

A. Aspekty Fizyczne

Choroba Osgood-Schlattera może wpłynąć na jakość życia pod względem fizycznym w następujący sposób:

 • Ból i dyskomfort: Objawy bólowe związane z chorobą Osgood-Schlattera mogą utrudniać wykonywanie codziennych czynności oraz aktywności fizycznych, co może ograniczyć sprawność i mobilność.
 • Ograniczenia w aktywności fizycznej: Ze względu na dyskomfort i ból w okolicach stawu kolanowego, osoby cierpiące na chorobę Osgood-Schlattera mogą mieć trudności z wykonywaniem intensywnych treningów lub aktywności sportowych.

B. Aspekty Psychologiczne

Choroba Osgood-Schlattera może mieć również wpływ na aspekty psychologiczne i emocjonalne, takie jak:

 • Zmniejszone poczucie pewności siebie: Ograniczenia wynikające z choroby mogą wpłynąć na poczucie własnej wartości i pewności siebie u osób młodych.
 • Frustracja i zniechęcenie: Ciągłe doświadczanie bólu i ograniczeń może prowadzić do frustracji i zniechęcenia wobec aktywności fizycznej i sportu.

C. Radzenie Sobie z Bólem i Ograniczeniami

Istotne jest, aby osoby cierpiące na chorobę Osgood-Schlattera miały strategie radzenia sobie z bólem i ograniczeniami, takie jak:

 • Współpraca z lekarzem i fizjoterapeutą w celu opracowania planu leczenia i rehabilitacji.
 • Wykorzystanie technik łagodzących ból, takich jak zimne kompresy lub odpowiednie leki zalecone przez lekarza.
 • Utrzymywanie aktywności fizycznej na tyle, na ile pozwala stan zdrowia, aby unikać spadku sprawności i mobilności.

Poprawa jakości życia osób cierpiących na chorobę Osgood-Schlattera może być osiągnięta poprzez wsparcie leczenia, rehabilitacji oraz radzenia sobie z aspektami fizycznymi i psychologicznymi tej schorzenia.

IX. Choroba Osgood-Schlattera a Sport

A. Wpływ na Sportowców

Choroba Osgood-Schlattera może mieć istotny wpływ na sportowców w następujący sposób:

 • Ograniczenia w treningu: Objawy bólowe i dyskomfort w okolicach stawu kolanowego mogą skutecznie ograniczać możliwość intensywnego treningu i wykonywania swoich sportowych aktywności.
 • Spadek wydajności sportowej: Ze względu na ból i dyskomfort, sportowcy cierpiący na chorobę Osgood-Schlattera mogą doświadczać spadku wydajności sportowej oraz trudności w zachowaniu wysokich osiągnięć sportowych.
 • Ryzyko kontuzji: Choroba Osgood-Schlattera może prowadzić do osłabienia stawu kolanowego, co zwiększa ryzyko wystąpienia dodatkowych kontuzji podczas aktywności fizycznej.

B. Strategie Powrotu do Aktywności Fizycznej

Powrót do aktywności fizycznej po chorobie Osgood-Schlattera wymaga ostrożności i odpowiedniego planowania. W tym celu można:

 • Skonsultować się z lekarzem i fizjoterapeutą, aby opracować indywidualny program rehabilitacji i powrotu do sportu.
 • Stopniowo zwiększać intensywność treningu i aktywności sportowej, dając czas organizmowi na adaptację i unikając ponownego wystąpienia objawów choroby.
 • Regularnie oceniać postępy i reagować na oznaki dyskomfortu lub bólu, dostosowując intensywność aktywności w razie potrzeby.

X. Najnowsze Badania i Odkrycia

A. Aktualne Trendy w Badaniach

Badania nad chorobą Osgood-Schlattera nadal trwają, a najnowsze trendy i odkrycia obejmują:

 • Badania genetyczne: Badania genetyczne pomagają lekarzom lepiej zrozumieć podstawy tej choroby, jej dziedziczenie i potencjalne czynniki ryzyka.
 • Badania biomechaniczne: Analizowanie biomechaniki stawu kolanowego oraz wpływu określonych ruchów i obciążeń na rozwój choroby Osgood-Schlattera.
 • Badania działania czynników wzrostu: Badania nad rola czynników wzrostu, takich jak Insulino-podobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1), w rozwoju choroby i możliwości zastosowania terapii opartych na czynnikach wzrostu.

B. Nowe Metody Leczenia

W ostatnich latach zidentyfikowano nowe metody leczenia choroby Osgood-Schlattera, które obejmują:

 • Terapia manualna: Zastosowanie specjalnych technik masażu i terapii manualnej do łagodzenia objawów bólowych i poprawy funkcji stawu kolanowego.
 • Terapia falą uderzeniową: Zastosowanie fali uderzeniowej w celu poprawy gojenia i zmniejszenia bólu związanego z chorobą Osgood-Schlattera.
 • Terapia krioterapią: Stosowanie zimnych kompresów lub innych form krioterapii w leczeniu stanów zapalnych i bólu związanego z chorobą.

C. Przyszłość Diagnostyki i Terapii

Przyszłość diagnostyki i terapii choroby Osgood-Schlattera może obejmować:

 • Wykorzystanie zaawansowanych technologii obrazowania, takich jak rezonans magnetyczny (MRI) czy ultrasonografia, w celu lepszej diagnozy i monitorowania postępów leczenia.
 • Rozwój terapii celowanych: Badania nad terapiami biologicznymi, które mogą skupiać się na zmniejszeniu stanu zapalnego w obszarze stawu kolanowego i przyspieszeniu procesu gojenia.
 • Indywidualizacja opieki: Rozwój podejścia opartego na indywidualnych cechach pacjenta i unikalnych czynnikach ryzyka, aby dostosować terapię do konkretnych potrzeb i zmaksymalizować skuteczność leczenia.

Dalsze badania i odkrycia w obszarze choroby Osgood-Schlattera są niezbędne, aby lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw tej choroby oraz opracować skuteczne strategie diagnostyczne i terapeutyczne, które poprawią jakość życia osób dotkniętych tą dolegliwością.

XI. Podsumowanie

A. Kluczowe Wnioski

Kwestie, które warto podkreślić podsumowując chorobę Osgood-Schlattera, to:

 • Choroba Osgood-Schlattera dotyka głównie młodych sportowców-szeroko pojętych, w których ciągła eksploatacja stawu kolanowego skłania do nadmiernego obciążania mięśni i ścięgien, co przyczynia się do rozwoju choroby.
 • Choroba Osgood-Schlattera objawia się najczęściej bólem i obrzękiem w okolicy guza bliższego kości piszczelowej, który wywołany jest przerostem tkanki kostnej, stawianiem zbyt dużego obciążenia na staw kolanowy.
 • Diagnoza choroby Osgood-Schlattera opiera się przede wszystkim na badaniach fizycznych i wywiadzie medycznym pacjenta. W przypadkach wątpliwych, konieczne jest zastosowanie dodatkowych badań obrazowych jak USG, MRI czy RTG.
 • Leczenie choroby Osgood-Schlattera obejmuje przede wszystkim zmniejszenie aktywności sportowej, stosowanie krioterapii, kinesiotapingu, kompleksowej rehabilitacji mięśni, czynników wzrostu, chirurgiczne leczenie jest rzadkością.
 • W przypadku choroby Osgood-Schlattera, wcześniejsze rozpoznanie i odpowiednie leczenie są kluczowe w zapobieganiu powikłań i minimalizowaniu skutków długoterminowych.

B. Wskazówki dla Pacjentów i Opiekunów

Dla pacjentów i ich opiekunów z chorobą Osgood-Schlattera ważne jest zwrócenie uwagi na kilka kwestii, takich jak:

 • Konsultacja z lekarzem i fizjoterapeutą w celu zaprojektowania programu leczenia i rehabilitacji odpowiedniego dla indywidualnych potrzeb.
 • Zmniejszenie aktywności sportowej oraz unikanie nadmiernych obciążeń stawu kolanowego.
 • Świadomość znaczenia regularnych ćwiczeń fizycznych i rehabilitacji mięśni, aby poprawić siłę i elastyczność okolic stawu kolanowego.
 • Dbanie o zdrową i zbilansowaną dietę, która dostarczy organizmowi niezbędne składniki odżywcze do regeneracji.

Prawidłowe postępowanie z chorobą Osgood-Schlattera wymaga czasu, cierpliwości i systematyczności. Wspieranie pacjentów w kwestiach związanych z leczeniem i rehabilitacją jest kluczowe w osiągnięciu sukcesu i minimalizacji skutków długoterminowych.

XII. Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

A. Co to jest choroba Osgood-Schlattera?

Choroba Osgood-Schlattera to schorzenie ortopedyczne, które charakteryzuje się bólem i obrzękiem w okolicy guza bliższego kości piszczelowej. Jest to wynik przeciążenia mięśni prostowników stawu kolanowego, co prowadzi do przypięcia ścięgna nadkłykcia bliższego kości piszczelowej oraz mikrourazów w miejscu przyczepu ścięgna do kości, prowadzących do zmiany struktury kostnej.

B. Kto jest najbardziej narażony na tę chorobę?

Choroba Osgood-Schlattera najczęściej dotyka młodzież, zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu i aktywności sportowej. Są to głównie dzieci i młodzież uczęszczająca na treningi sportowe, szczególnie w dyscyplinach wymagających częstych skoków, biegów, czy gwałtownych zmian kierunku.

C. Jakie są najskuteczniejsze metody leczenia?

Najskuteczniejsze metody leczenia choroby Osgood-Schlattera obejmują:

 • Zmniejszenie aktywności sportowej, aby uniknąć nadmiernego obciążenia stawu kolanowego.
 • Stosowanie krioterapii (lodu) w celu zmniejszenia bólu i obrzęku.
 • Kinesiotapingu, który pozwala na zwiększenie stabilności stawu kolanowego.
 • Kompleksowej rehabilitacji mięśni, w tym ćwiczeń zmierzających do wzmocnienia mięśni oraz poprawy ich elastyczności.
 • Stosowanie czynników wzrostu.
 • Chirurgiczne leczenie jest rzadkością i stosowane tylko w skrajnych przypadkach.

D. Czy choroba Osgood-Schlattera może prowadzić do poważnych powikłań?

Choroba Osgood-Schlattera sama w sobie nie prowadzi do poważnych powikłań. Jednakże, jeśli nie zostanie właściwie zdiagnozowana i leczona, może przyczynić się do długotrwałych dolegliwości bólowych oraz problemów związanych ze stawem kolanowym. Dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie.

E. Jak długo trwa proces rehabilitacji?

Czas trwania procesu rehabilitacji w chorobie Osgood-Schlattera jest zróżnicowany i zależy od stopnia zaawansowania choroby oraz indywidualnych cech pacjenta. Proces rehabilitacji może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Kluczowe jest regularne wykonywanie zaleconych ćwiczeń i dbałość o zdrowy tryb życia, co ma wpływ na skuteczność rehabilitacji i zapobiega ponownemu wystąpieniu dolegliwości.

Zioła w leczeniu chorób: Choroba Osgood-Schlattera

W leczeniu Choroby Osgood-Schlattera można również stosować zioła, które mogą pomóc w łagodzeniu dolegliwości bólowych, redukcji obrzęku oraz wspieraniu procesu gojenia. Kilka przykładów ziół, które mogą być pomocne w leczeniu tej choroby:

 • Arnika: znana z właściwości przeciwbólowych i przeciwzapalnych, może pomóc w łagodzeniu bólu stawów.
 • Mięta pieprzowa: posiada działanie przeciwbólowe i odświeżające, mogą pomóc w łagodzeniu bólu.
 • Boswellia serrata (frankincense): znane z właściwości przeciwzapalnych, może pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego w stawach.
 • Kurkuma: zawiera kurkuminę, która wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, może wspomagać leczenie Choroby Osgood-Schlattera.
 • Imbir: posiada właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne, może pomóc w redukcji bólu stawów.
 • Pokrzywa: znana z właściwości przeciwzapalnych i wspierających gojenie, może być pomocna przy zabiegach na stawach.

Przed zastosowaniem jakichkolwiek ziół w celu leczenia Choroby Osgood-Schlattera, zawsze zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem, aby upewnić się, że nie występują przeciwwskazania i nie będzie interakcji z innymi lekami lub suplementami, których pacjent może być poddany.