Bruceloza: Kompleksowy Przewodnik Po Wszystkim, Co Musisz Wiedzieć

Bruceloza

I. Wstęp

A. Definicja Brucelozy

Bruceloza, znana również jako gorączka maltańska, to choroba zakaźna wywoływana przez bakterie z rodzaju Brucella. Może być przenoszona głównie poprzez kontakt z zakażonymi zwierzętami, spożywanie zakażonych produktów, a także poprzez kontakt z materiałem zakaźnym. Objawy brucelozy u ludzi obejmują gorączkę, dreszcze, bóle mięśni, osłabienie, nudności oraz objawy neurologiczne. Choroba może prowadzić do poważnych powikłań, w tym zakażeń stawów, zapalenia opłucnej, a nawet zakażenia ośrodkowego układu nerwowego.

B. Znaczenie i Cel Artykułu

Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi wiedzy o brucelozie, zarówno pod względem jej etiologii, symptomów, metod diagnozy, jak i skutecznych metod zapobiegania i leczenia tej choroby. Ponadto, artykuł może mieć na celu podkreślenie znaczenia świadomości zdrowia publicznego w zakresie brucelozy oraz konieczności ochrony osób narażonych na zakażenie.

C. Historia Brucelozy

Historia brucelozy sięga XIX wieku, kiedy to Sir David Bruce w 1887 roku odkrył bakterie Brucella i po raz pierwszy związane z nimi choroby. Początkowo znana jako gorączka maltańska, bruceloza przyciągnęła uwagę naukowców i epidemiologów z powodu swojego szerokiego występowania i trudności w leczeniu. Od tego czasu wiele postępów zostało osiągniętych w zakresie zrozumienia tej choroby oraz w opracowywaniu efektywnych strategii prewencji i leczenia.

II. Etiologia Brucelozy

A. Czynniki Wywołujące Brucelozę

 • Rodzaje bakterii Brucella: Bruceloza jest wywoływana przez bakterie z rodzaju Brucella, które obejmują różne gatunki, w tym B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. canis oraz B. ovis. Każdy z tych gatunków może być związany z określonymi gatunkami zwierząt, jednakże ludzie mogą być również narażeni na zakażenie poprzez kontakt z zakażonymi zwierzętami lub ich produktami.
 • Różnice między gatunkami Brucella: Poszczególne gatunki Brucella mogą wywoływać podobne objawy choroby u ludzi, jednak różnią się one pod względem naturalnego gospodarza oraz zakresu występowania. Na przykład, B. melitensis jest związany głównie z owcami i kozami, podczas gdy B. abortus występuje u bydła, a B. suis u świń. Zrozumienie różnic między gatunkami Brucella jest istotne dla leczenia i zapobiegania brucelozy.

III. Epidemiologia

A. Globalne Rozprzestrzenienie

 • Kraje o wysokim ryzyku: Bruceloza jest szeroko rozprzestrzeniona na całym świecie, z wysokim ryzykiem zakażenia w krajach o słabo rozwiniętej infrastrukturze weterynaryjnej i higienicznej. Kraje takie jak Chiny, Indie, Rosja, Brazylia, Pakistan oraz kraje Bliskiego Wschodu są zidentyfikowane jako obszary o wysokim ryzyku występowania brucelozy na podstawie liczby przypadków zachorowań u ludzi i zwierząt.
 • Wzorce geograficzne: Istnieją różne wzorce geograficzne występowania brucelozy, które mogą być związane z lokalnymi czynnikami klimatycznymi, glebowymi, jak również sposobem utrzymania zwierząt. Na przykład, bruceloza moze być bardziej powszechna w obszarach wiejskich, gdzie ludzie mają bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami lub ich produktami.

B. Statystyki Zachorowań

 • Liczba przypadków na świecie: Bruceloza pozostaje problemem zdrowia publicznego na całym świecie, z milionami przypadków zakażeń rocznie. Mimo że dokładne statystyki mogą być trudne do oszacowania ze względu na brak zgłaszania oraz zróżnicowanie w podejściach do diagnostyki, szacuje się, że rocznie występuje kilkaset tysięcy przypadków brucelozy u ludzi na całym świecie.
 • Trendy w czasie: Wśród trendów epidemiologicznych brucelozy warto zauważyć zmiany w częstości zakażeń w poszczególnych regionach świata, możliwe wzrosty lub spadki liczby przypadków w zależności od działań kontroli zakażeń, oraz ewolucję bakterii Brucella, która może wpływać na rozprzestrzenianie się choroby.

IV. Przenoszenie od Zwierząt do Ludzi

A. Kontakt bezpośredni

Bruceloza może być przenoszona na człowieka poprzez bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami lub ich wydzielinami, takimi jak krew, mocz, łożyska czy wydzielina z nosa. Ludzie pracujący w hodowli zwierząt, weterynarze, pracownicy rzeźni oraz osoby wykonujące zabiegi weterynaryjne są bardziej narażone na zakażenie poprzez takie kontakty.

B. Konsumpcja zanieczyszczonej żywności

Bruceloza może być przenoszona na ludzi poprzez spożycie zanieczyszczonej żywności, zwłaszcza produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak surowe mleko, niepasteryzowane sery, surowe mięso czy nieprzetworzone produkty mleczne. Bakterie Brucella mogą przenikać do żywności podczas uboju zwierząt zakażonych oraz podczas produkcji lub przygotowywania żywności, co stanowi ryzyko dla konsumentów.

V. Transmisja Między Ludźmi

A. Przypadki rzadkie, ale możliwe

Bruceloza jest głównie chorobą przenoszoną z zwierząt na ludzi, jednak w bardzo rzadkich przypadkach może również dojść do transmisji międzyludzkiej. Najczęściej takie przypadki spotyka się wśród członków rodziny lub personelu medycznego opiekującego się zakażonym pacjentem. Pomimo że transmisja między ludźmi jest rzadka, to jednak istnieje możliwość, szczególnie w warunkach narażenia na zakażenie.

B. Warunki sprzyjające

Warunki sprzyjające transmisji brucelozy między ludźmi mogą obejmować bliski i długi kontakt z zakażonymi osobami, narażenie na krwi lub inne płyny ciała zakażonego, niedostateczne środki higieniczne, brak odpowiedniej opieki medycznej i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas opieki nad chorym. W takich warunkach ryzyko transmisji między ludźmi może być większe.

VI. Objawy i Przebieg Choroby

A. Faza Ostra

 • Wczesne objawy: W początkowym stadium brucelozy, objawy mogą przypominać grypę lub inne infekcje wirusowe. Mogą obejmować gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe i stawowe, utratę apetytu, bóle głowy, zmęczenie oraz dreszcze.
 • Przebieg kliniczny: W miarę postępu choroby, objawy mogą się nasilać, a dodatkowo mogą pojawić się problemy z układem nerwowym, sercowo-naczyniowym, układem oddechowym oraz układem pokarmowym.

B. Faza Przewlekła

 • Objawy długoterminowe: W przypadku fazy przewlekłej brucelozy, pacjenci mogą doświadczać nawrotów objawów ostrych, które mogą utrzymywać się przez długi okres czasu. Mogą to być przewlekłe bóle mięśniowe i stawowe, problemy z układem nerwowym, zmęczenie, bóle głowy, zaburzenia snu oraz depresja.
 • Powikłania: Bruceloza może prowadzić do różnych powikłań, takich jak zapalenie stawów, zapalenie osierdzia, nadkażenia, zapalenie wątroby czy śledziony, a także powikłania neurologiczne, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

VII. Metody Diagnostyczne

A. Testy serologiczne

Diagnostyka brucelozy opiera się głównie na badaniach serologicznych, które wykrywają swoiste przeciwciała IgM oraz IgG w surowicy krwi pacjenta. Testy serologiczne, takie jak test aglutynacji różnicowej, test Coombsa, test ELISA (enzymoimmunologiczne doskonałości) czy test aglutynacji mikroskopowej, są stosowane do wykrywania przeciwciał w surowicy.

B. Testy molekularne

Testy molekularne, takie jak PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy), są wykorzystywane do wykrywania materiału genetycznego bakterii z rodzaju Brucella. Metody te umożliwiają szybkie i precyzyjne potwierdzenie obecności bakterii w próbkach biologicznych pacjenta, co może być istotne w przypadku wczesnej diagnostyki i szybkiego rozpoczęcia leczenia.

VIII. Diagnostyka Różnicowa

A. Choroby podobne do brucelozy

W diagnostyce różnicowej brucelozy należy uwzględnić choroby, które mogą wywołać podobne objawy, takie jak borelioza, choroba z Lyme, tularemia, zakażenie gronkowcem złocistym czy choroby wywołane przez inne bakterie z rodziny Brucellaceae.

B. Kryteria wykluczające

Istnieją pewne kryteria, które mogą pomóc w wykluczeniu brucelozy w diagnostyce różnicowej. W przypadku pacjentów, którzy nie spełniają tych kryteriów, dalsze badania i leczenie może być konieczne. Kryteria wykluczające obejmują m.in. brak kontaktu z zarażonymi zwierzętami lub ich produktami, brak określonych objawów chorobowych, brak wykrywalnych przeciwciał lub materiału genetycznego Brucella w próbkach biologicznych pacjenta.

IX. Leczenie

A. Antybiotykoterapia

 • Zalecane leki: W leczeniu brucelozy zaleca się stosowanie antybiotyków z grupy tetracyklin (takich jak doksycyklina) lub aminoglikozydów (takich jak streptomycyna) przez okres co najmniej 6 tygodni. Inną opcją może być stosowanie fluorochinolonów (takich jak ciprofloksacyna). Wybór konkretnego antybiotyku może zależeć od nasilenia choroby oraz oporności bakterii.
 • Skuteczność i czas trwania leczenia: Antybiotykoterapia brucelozy jest zazwyczaj skuteczna, jednak kluczowe jest przestrzeganie pełnego okresu leczenia, który może wynosić od 6 do 12 tygodni. Przerywanie leczenia lub jego skracanie może prowadzić do nawrotu choroby lub powikłań.

B. Leczenie Wspomagające

 • Leczenie objawowe: Wspomagające leczenie brucelozy może obejmować łagodzenie objawów, takich jak ból stawów, gorączka czy objawy neurologiczne. Niekiedy konieczne jest zastosowanie leków przeciwbólowych, leków przeciwgorączkowych oraz leczenie objawowe związane z powikłaniami.
 • Rola hospitalizacji: W przypadku ciężkich postaci brucelozy, powikłań lub stanów zagrożenia życia, konieczna może być hospitalizacja pacjenta. Szczególnie istotne jest monitorowanie leczenia oraz ewentualnych powikłań, które mogą wymagać specjalistycznej opieki medycznej.

X. Środki Zapobiegawcze dla Ludzi

A. Higiena osobista

Jednym z kluczowych środków zapobiegawczych w przypadku brucelozy jest zachowanie odpowiedniej higieny osobistej. Oznacza to regularne mycie rąk mydłem i wodą, szczególnie po kontakcie z potencjalnie zakażonymi zwierzętami lub ich wydzielinami. Ważne jest dokładne mycie rąk przez co najmniej 20 sekund.

Dodatkowo, warto nosić rękawiczki ochronne podczas kontaktu z zwierzętami, szczególnie chorymi lub podejrzanymi o brucelozę. Jest to szczególnie ważne przy manipulacji zarażonymi tkankami, takimi jak narządy wewnętrzne. Należy pamiętać, że bakterie wywołujące brucelozę mogą przenosić się również za pomocą pyłu, dlatego powinno się unikać wdychania pyłu zanieczyszczonego wydzielinami zwierzęcymi.

B. Bezpieczeństwo żywności

Innym istotnym środkiem zapobiegawczym jest dbanie o bezpieczeństwo żywności. Bruceloza jest często przenoszona drogą pokarmową, dlatego ważne jest unikanie spożycia surowego mleka, sera lub mięsa, szczególnie w przypadku produktów pochodzących od chorych zwierząt lub zwierząt podejrzanych o zakażenie.

Należy również pamiętać o odpowiednim przechowywaniu i obróbce termicznej produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zniszczyć bakterie. Mięso powinno być gotowane lub pieczone w odpowiedniej temperaturze, a produkty mleczne powinny być pasteryzowane.

Ważne jest również, aby kupować produkty pochodzenia zwierzęcego od sprawdzonych źródeł, w których przestrzega się prawidłowych procedur higienicznych i kontroli zdrowia zwierząt.

XI. Środki Zapobiegawcze dla Zwierząt

A. Szczepienia zwierząt

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania brucelozy u zwierząt, szczególnie bydła, kóz i owiec, jest stosowanie szczepień. Szczepienia są dostępne dla zwierząt, które znajdują się w obszarach o wysokim ryzyku zakażenia.

Szczepienia powodują wytworzenie przeciwciał, które chronią zwierzęta przed zakażeniem. Szczepienia zmniejszają ryzyko zakażenia zwierząt, co w konsekwencji zmniejsza również ryzyko zakażenia u ludzi.

B. Monitorowanie zdrowia stad

Ważne jest również stałe monitorowanie zdrowia stad zwierząt gospodarskich w celu wykrywania potencjalnych przypadków brucelozy. Monitoring polega na wykonywaniu regularnych badań, które mają na celu wykrycie chorób zakaźnych i umożliwiają szybką interwencję.

W przypadku brucelozy zaleca się wykonywanie testów serologicznych, które pozwalają na wykrycie obecności przeciwciał przeciwko bakteriom. Testy te powinny być wykonywane regularnie i zgodnie z procedurami określonymi przez odpowiednie instytucje weterynaryjne.

Jeśli w stadzie zostanie wykryta bruceloza, konieczne jest podjęcie odpowiednich środków zaradczych, takich jak eliminacja chorobliwych zwierząt, dezynfekcja obiektów i przestrzeganie procedur zapobiegawczych w celu zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

XII. Bruceloza w Rolnictwie i Weterynarii

A. Wpływ na Hodowlę Zwierząt

 • Straty ekonomiczne: Bruceloza ma poważny wpływ na hodowlę zwierząt gospodarskich, takich jak bydło, świnie, kozły i owce. Choroba może prowadzić do zmniejszenia plenności u samic, zwiększonej śmiertelności potomstwa i zmniejszenia produkcji mleka u krów. To z kolei prowadzi do znacznych strat ekonomicznych dla hodowców, którzy już tracą zarobki związane z produkcją zwierzęcą.
 • Procedury zarządzania: W celu zapobiegania i kontrolowania brucelozy, istotne jest wprowadzenie odpowiednich procedur zarządzania w gospodarstwach hodowlanych. Należy stosować praktyki bioasekuracji, takie jak utrzymanie czystości i dezynfekcja obiektów hodowlanych, kontrole sanitarno-higieniczne zwierząt oraz rozdzielenie zdrowych i zarażonych zwierząt. Regularne badanie zwierząt i stosowanie środków zapobiegawczych, takich jak szczepienia, również stanowią część skutecznych procedur zarządzania.

B. Rola Weterynarii

 • Diagnostyka i leczenie zwierząt: Weterynarzy odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu i leczeniu przypadków brucelozy u zwierząt. Poprzez skrupulatne badanie kliniczne, testy diagnostyczne, takie jak testy serologiczne, i inne procedury, weterynarze mogą potwierdzić obecność brucelozy u zwierząt. Po diagnozie weterynarze nadzorują leczenie zwierząt i nadzorują ich zdrowotne umiejscowienie.
 • Programy eliminacji choroby: Weterynarze mają również rolę we wdrażaniu programów eliminacji brucelozy. Poprzez współpracę z hodowcami i innymi zainteresowanymi stronami, weterynarze pomagają w opracowywaniu i wdrażaniu planów eliminacji choroby na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Programy te obejmują badanie stanu zdrowia zwierząt, identyfikację zakażonych zwierząt, eliminację zarażonych zwierząt oraz edukację hodowców na temat środków zapobiegawczych.

Poprzez zaangażowanie weterynarzy w diagnostykę, leczenie i eliminację brucelozy, przyczyniają się do ochrony zdrowia zwierząt i ludzi, a także do zminimalizowania wpływu choroby na branżę rolniczą.

XIII. Bruceloza jako Problem Zdrowia Publicznego

A. Regulacje i Polityki Zdrowotne

 • Prawo i regulacje dotyczące brucelozy: W celu skutecznego zarządzania brucelozą i ochrony zdrowia publicznego istnieją określone prawa i regulacje dotyczące tej choroby. Dotyczą one m.in. obowiązkowych raportowań przypadków choroby, procedur postępowania w przypadku wykrycia zakażenia, kryteriów diagnostycznych oraz przepisów dotyczących transportu i handlu zwierzętami zarażonymi.
 • Międzynarodowe wytyczne: Organizacje międzynarodowe, takie jak WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) czy OIE (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt), opracowują międzynarodowe wytyczne dotyczące zarządzania brucelozą. Te wytyczne obejmują standardy diagnostyczne, procedury nadzoru nad chorobą, zasady kontroli epidemii oraz rekomendacje dotyczące prewencji i zarządzania zakażeniem na poziomie globalnym.

B. Edukacja i Świadomość Społeczna

 • Kampanie informacyjne: W celu zwiększenia świadomości społecznej na temat brucelozy prowadzone są kampanie informacyjne. Takie kampanie mogą obejmować informowanie społeczeństwa o objawach i sposobach zakażenia brucelozą, metodach zapobiegania chorobie, oraz konieczności zgłaszania podejrzeń o zakażenie. Poprawa edukacji społecznej może przyczynić się do szybszego wykrywania przypadków brucelozy i ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.
 • Rola organizacji pozarządowych: Organizacje pozarządowe, takie jak fundacje zdrowotne czy stowarzyszenia pacjentów, odgrywają istotną rolę w edukowaniu społeczeństwa na temat brucelozy i wspieraniu działań służb zdrowia w zwalczaniu choroby. Poprzez organizację warsztatów, wykładów, akcji profilaktycznych, czy kampanii informacyjnych, organizacje pozarządowe wspierają działania zapobiegawcze oraz edukacyjne mające na celu kontrolę brucelozy i ochronę zdrowia publicznego.

Poprzez skuteczne regulacje zdrowotne, edukację społeczną oraz dyskusje międzynarodowe, społeczeństwo może lepiej zrozumieć brucelozę jako problem zdrowia publicznego i podejmować świadome działania mające na celu zapobieganie chorobie.

XIV. Podsumowanie

A. Najważniejsze Wnioski

 • Bruceloza jest chorobą zoonotyczną, która może zarażać ludzi poprzez bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami lub spożywanie niepasteryzowanych produktów mlecznych zarażonych bakteriami Brucella.
 • Najważniejsze objawy brucelozy u ludzi to gorączka, bóle mięśniowe, bóle stawów, zmęczenie oraz poty nocne. Diagnoza opiera się na wynikach testów laboratoryjnych.
 • Bruceloza może być skutecznie zapobiegana przez unikanie kontaktu z zakażonymi zwierzętami, spożywanie jedynie pasteryzowanych produktów mlecznych oraz noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego w kontakcie z potencjalnie zakażonymi zwierzętami.

B. Kluczowe informacje o brucelozie

 • Bakterie z rodzaju Brucella są odpowiedzialne za wywołanie brucelozy.
 • Choroba występuje na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie kontakt człowieka ze zwierzętami hodowlanymi jest powszechny.
 • Bruceloza może mieć istotny wpływ na zdrowie publiczne i gospodarkę, ze względu na utraty zwierząt hodowlanych, koszty leczenia oraz ograniczenia w handlu międzynarodowym.

C. Znaczenie zapobiegania i leczenia

 • Zapobieganie brucelozy przez edukację społeczeństwa, higienę osobistą, kontrolę zwierząt hodowlanych oraz stosowanie pasteryzacji może skutecznie zmniejszyć ryzyko zakażenia.
 • Leczenie brucelozy u ludzi opiera się na antybiotykoterapii, która powinna być prowadzona pod kontrolą lekarza specjalisty. Jednak brak szybkiego diagnozowania i odpowiedniej terapii może prowadzić do przewlekłych przypadków brucelozy.

D. Przyszłe Kierunki Badań

 • Badania nad brucelozą koncentrują się na opracowaniu nowych metod diagnostycznych, leków, szczepionek oraz strategii kontroli zakażeń wśród zwierząt hodowlanych.
 • Dalsze badania nad epidemiologią brucelozy oraz mechanizmami zarażania i rozprzestrzeniania się bakterii Brucella są kluczowe dla zapobiegania chorobie.

E. Nowe metody diagnostyczne

Opracowanie szybkich i skutecznych metod diagnostycznych, takich jak testy serologiczne czy testy PCR, może pomóc w szybszym wykrywaniu zakażeń brucelozą i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby.

F. Potencjalne terapie

Badania nad nowymi terapiami, w tym lekami przeciwbakteryjnymi i immunomodulującymi, mają na celu zwiększenie skuteczności leczenia brucelozy oraz redukcję powikłań przewlekłych.

Podsumowując, zrozumienie kluczowych informacji o brucelozie, znaczenie zapobiegania i leczenia, jak również innowacyjne podejścia diagnostyczne i terapeutyczne są kluczowe w zwalczaniu tej choroby.

XV. Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) dotyczące Brucelozy:

A. Co to jest bruceloza?

Bruceloza jest zoonotyczną chorobą bakteryjną wywoływaną przez rodzaj bakterii Brucella. Może ona zarażać ludzi poprzez kontakt z zakażonymi zwierzętami lub spożywanie niepasteryzowanych produktów mlecznych.

B. Jakie są główne objawy brucelozy?

Główne objawy brucelozy u ludzi obejmują gorączkę, bóle mięśniowe, bóle stawów, zmęczenie oraz poty nocne. Mogą również wystąpić objawy takie jak bóle głowy, nudności i wymioty.

C. Jak mogę się zarazić brucelozą?

Można zarazić się brucelozą poprzez bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami, spożywanie niepasteryzowanych produktów mlecznych zarażonych bakteriami Brucella lub wdychanie bakterii podczas obróbki zwierząt.

D. Czy bruceloza jest wyleczalna?

Bruceloza jest wyleczalna za pomocą antybiotykoterapii, jednak leczenie powinno być prowadzone pod ścisłą kontrolą lekarza specjalisty. Ważne jest szybkie rozpoznanie i leczenie brucelozy, aby uniknąć powikłań.

E. Jakie środki zapobiegawcze mogę podjąć?

Aby zapobiec zakażeniu brucelozą, należy unikać bezpośredniego kontaktu z zakażonymi zwierzętami, spożywać jedynie pasteryzowane produkty mleczne oraz nosić odpowiedni sprzęt ochronny podczas kontaktu z potencjalnie zakażonymi zwierzętami.

F. Czy bruceloza jest groźna dla zwierząt?

Bruceloza może być groźna dla zwierząt hodowlanych, takich jak bydło, świnie i kozy, prowadząc do poronień, obniżenia płodności oraz spadków w produkcji mleka. Regularne testowanie i leczenie zwierząt może pomóc w zapobieżeniu rozprzestrzenianiu się choroby.

G. Jakie są długoterminowe skutki brucelozy?

Długoterminowe skutki brucelozy u ludzi mogą obejmować przewlekłe zmęczenie, bóle stawów, problemy neurologiczne oraz przewlekłe zapalenie stawów. Dlatego ważne jest, aby zapobiegać zakażeniom i leczyć chorobę jak najszybciej, aby uniknąć takich powikłań.

Zioła w leczeniu chorób: Bruceloza

Lawenda: Jest znana z swoich właściwości antybakteryjnych i przeciwbólowych, co również może być pomocne w łagodzeniu objawów tej choroby.

Pamiętaj, że zioła mogą mieć interakcje z lekami, dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania ziół jako formy leczenia bólu w klatce piersiowej. Dodatkowo, zawsze ważne jest zachowanie umiaru i stosowanie się do zaleceń dotyczących dawkowania.