ADHD: Zaburzenie Uwagi i Nadpobudliwość

adhd

I. Wprowadzenie do ADHD

A. Definicja ADHD

ADHD

ADHD, czyli Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Zespół nadpobudliwości psychoruchowej), to neurobiologiczne zaburzenie rozwojowe, który charakteryzuje się trudnościami w koncentracji, nadmierną aktywnością oraz impulsywnym zachowaniem. Osoby z ADHD mają trudności w kontrolowaniu swoich emocji i zachowań, co często wpływa na ich funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i edukacyjne.

B. Historia diagnozowania ADHD

Historia diagnozowania ADHD sięga lat 70. XX wieku, kiedy to po raz pierwszy zostało wprowadzone do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Od tego czasu diagnoza i leczenie ADHD znacznie się rozwinęły, dzięki czemu możliwe jest wcześniejsze rozpoznawanie i skuteczniejsza pomoc osobom z tym zaburzeniem. Obecnie, ADHD jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń dziecięcych.

C. Statystyki dotyczące ADHD w Polsce

Według badań statystycznych, około 5-10% dzieci w Polsce cierpi na ADHD. Największa liczba przypadków występuje u chłopców, jednak zaburzenie dotyczy również dziewczynek. W Polsce istnieje także wiele organizacji i stowarzyszeń mających na celu pomoc osobom z ADHD oraz ich rodzinom.

II. Rodzaje ADHD

ADHD można podzielić na trzy główne rodzaje, zależne od dominujących objawów:

A. ADHD z dominującymi objawami nieuwagi

Ten rodzaj ADHD charakteryzuje się przede wszystkim trudnościami w utrzymaniu uwagi i skupieniu. Osoby z ADHD z dominującymi objawami nieuwagi często mają trudności z koncentracją, łatwo są rozpraszane, zapominają o zadaniach, mają trudności z organizacją i planowaniem. Często mają też trudności w przetwarzaniu informacji werbalnych, mogą mieć problemy ze słuchaniem i zapamiętywaniem instrukcji.

B. ADHD z dominującymi objawami hiperaktywności-impulsywności

Ten rodzaj ADHD charakteryzuje się przede wszystkim nadmierną aktywnością ruchową oraz trudnościami w kontrolowaniu impulsów. Osoby z tym rodzajem ADHD są niepokojące, mają trudności z pozostaniem w miejscu, wiercą się i podskakują. Są często impulsywne, podejmują działania bez zastanowienia, reagują natychmiast na bodźce zewnętrzne. Mają trudności w opanowaniu zachowań, które wymagają cierpliwości i samokontroli.

C. ADHD mieszane

ADHD mieszane to rodzaj ADHD, który charakteryzuje się występowaniem zarówno objawów nieuwagi, jak i hiperaktywności-impulsywności. Osoby z ADHD mieszane mają trudności zarówno w koncentracji i skupieniu, jak i w kontroli nad swoim zachowaniem. Często są nadpobudliwe, trudno im usiedzieć w miejscu, są impulsywne, nie potrafią czekać na swoją kolej.

W praktyce często można zaobserwować mieszane objawy ADHD u jednej osoby, co oznacza, że mają one zarówno objawy nieuwagi, jak i hiperaktywności-impulsywności. Istnieje wiele różnych kombinacji objawów ADHD, dlatego diagnoza i leczenie są indywidualizowane dla każdego pacjenta.

III. Przyczyny i Czynniki Ryzyka

A. Genetyka

Genetyka odgrywa istotną rolę w rozwoju ADHD. Badania sugerują, że istnieje dziedziczny komponent zaburzenia, co oznacza, że możliwość wystąpienia ADHD może być dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Jeśli jeden z rodziców ma ADHD, istnieje większe prawdopodobieństwo, że ich dziecko również będzie miało to zaburzenie. Podobnie, jeśli jeden z bliższych członków rodziny cierpi na ADHD, to zwiększa ryzyko wystąpienia tego zaburzenia u innych członków rodziny.

B. Środowisko

Środowisko, w którym dorasta dziecko, może również mieć wpływ na rozwój ADHD. Czynniki takie jak niski status społeczno-ekonomiczny, stres rodzinny, niewłaściwa opieka, niedopasowane metody wychowawcze czy narażenie na toksyny środowiskowe mogą wpływać na ryzyko wystąpienia ADHD. Czynniki te mogą wpływać na układ nerwowy i funkcjonowanie mózgu, co może z kolei przyczynić się do rozwoju objawów ADHD.

C. Czynniki neurobiologiczne

Badania sugerują, że ADHD może być związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego i układu dopaminergicznego w mózgu. Układ dopaminergiczny jest odpowiedzialny za regulację uwagi, motywacji, nagrody i kontroli impulsów. Różnice w funkcjonowaniu tych obszarów mózgu mogą przyczyniać się do objawów ADHD, takich jak trudności w koncentracji, nadmierna aktywność i impulsywność.

Warto podkreślić, że ADHD to skomplikowane zaburzenie, którego przyczyny są najprawdopodobniej wynikiem interakcji wielu różnych czynników. Genetyka, środowisko i czynniki neurobiologiczne są tylko niektórymi z czynników, które mogą wpływać na rozwój ADHD. Badania nad tym zaburzeniem nadal trwają, a lekarze starają się coraz lepiej zrozumieć jego etiologię.

IV. Objawy i Diagnoza ADHD

A. Objawy ADHD u dzieci

Objawy ADHD u dzieci mogą różnić się w zależności od rodzaju ADHD (z dominującymi objawami nieuwagi, z dominującymi objawami hiperaktywności-impulsywności lub mieszane). Poniżej przedstawiam kilka powszechnych objawów ADHD u dzieci:

 • Trudności w utrzymaniu uwagi i skupieniu się na zadaniach
 • Częste zapominanie i łatwe rozproszenie
 • Trudności z organizacją i planowaniem
 • Częste gubienie przedmiotów
 • Trudności z przetwarzaniem informacji werbalnych
 • Częste przerywanie lub przerywanie innych
 • Nadmierne ruchy i niepokój
 • Częste wiercenie się lub podskakiwanie
 • Trudności w opanowaniu zachowań, które wymagają cierpliwości i samokontroli

B. Objawy ADHD u dorosłych

Objawy ADHD u dorosłych mogą być różnorodne i często mające inną charakterystykę niż u dzieci. Poniżej przedstawiam kilka powszechnych objawów ADHD u dorosłych:

 • Trudności w utrzymaniu uwagi i skupieniu, zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym
 • Problemy z organizacją i planowaniem
 • Trudności w zarządzaniu czasem
 • Częste zapominanie i łatwe rozproszenie
 • Częste zmęczenie i brak energii
 • Trudności w wykonywaniu zadań wymagających długotrwałego skupienia
 • Impulsywność i trudności w kontrolowaniu emocji
 • Trudności z utrzymaniem związków interpersonalnych
 • Nadmierne poczucie niepokoju lub niepokoju

C. Proces diagnozowania ADHD

Proces diagnozowania ADHD wymaga oceny specjalisty, takiego jak lekarz psychiatra, psycholog lub specjalista ds. ADHD. W celu postawienia diagnozy ADHD, lekarz będzie zbierać informacje od pacjenta oraz od innych osób, takich jak rodzice, partnerzy lub nauczyciele. Proces diagnozowania ADHD może obejmować:

 1. Wywiad kliniczny: Lekarz przeprowadzi wywiad z pacjentem, aby poznać jego objawy i historię medyczną. Będzie pytać o rodzaj i czas trwania objawów, ich wpływ na funkcjonowanie codzienne oraz o inne możliwe przyczyny tych objawów.
 2. Ocena zachowania: Lekarz może poprosić o wypełnienie kwestionariuszy oceniających zachowanie pacjenta w różnych środowiskach, takich jak dom, szkoła czy praca.
 3. Obserwacja i ocena objawów: Lekarz może dokonać obserwacji pacjenta podczas wizyty i ocenić objawy ADHD na podstawie ich nasilenia i wpływu na pacjenta.
 4. Wykluczenie innych możliwych przyczyn: Lekarz może skierować pacjenta na badania diagnostyczne, aby wykluczyć inne możliwe przyczyny objawów, takie jak problemy neurologiczne czy zaburzenia nastroju.
 5. Diagnoza ADHD: Na podstawie zebranych informacji i obserwacji lekarz stawia diagnozę ADHD, uwzględniając kryteria diagnostyczne ustalone przez DSM-5 (Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych).

Pamiętaj, że proces diagnozowania ADHD może być skomplikowany i wymaga wszechstronnej oceny ze strony specjalisty. Jeśli uważasz, że ty lub twoje dziecko może mieć ADHD, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu uzyskania profesjonalnej oceny i ewentualnej terapii.

V. Skutki ADHD na Codzienne Funkcjonowanie

A. Wpływ na edukację

ADHD może znacząco wpływać na edukację osób z tym zaburzeniem. Poniżej przedstawiam kilka przykładów skutków ADHD na codzienne funkcjonowanie w szkole:

Niemożność skupienia się
 1. Trudności w skupianiu uwagi: Osoby z ADHD mają trudności w utrzymaniu uwagi i skupieniu na lekcjach oraz zadaniach szkolnych. Mogą łatwo rozpraszać się, tracić uwagę i mieć trudności z przetwarzaniem informacji.
 2. Trudności z organizacją i planowaniem: Osoby z ADHD mogą mieć trudności w organizacji swojego czasu, materiałów szkolnych i zadaniach. Często zapominają o odroczonych terminach, gubią notatki lub niepotrzebne zadania.
 3. Problemy z zadaniami pisemnymi i testami: Osoby z ADHD często mają problemy z wykonaniem zadań pisemnych i testów. Mogą mieć trudności z przetwarzaniem informacji werbalnych na piśmie, utrzymaniem porządku myśli i wyrażeniem swoich myśli w sposób spójny.
 4. Trudności w opanowaniu emocji: Osoby z ADHD mogą mieć trudności w kontroli impulsów i emocji. Mogą przejawiać wybuchy złości lub frustracji w sytuacjach stresowych, co może negatywnie wpływać na relacje z nauczycielami i kolegami z klasy.

B. Wpływ na życie społeczne

ADHD może również mieć wpływ na życie społeczne osób z tym zaburzeniem. Oto kilka przykładów skutków ADHD na codzienne funkcjonowanie w relacjach społecznych:

 1. Trudności w utrzymaniu uwagi i skupieniu w rozmowie: Osoby z ADHD często mają trudności w słuchaniu i utrzymaniu uwagi podczas rozmów, co może sprawiać, że wydają się niezainteresowane lub nieodpowiednie.
 2. Impulsywność i trudności w kontrolowaniu zachowania: Osoby z ADHD mogą być impulsywne i mieć trudności w kontrolowaniu swojego zachowania. Mogą przejawiać burzliwe i niespokojne zachowanie, które może wpływać na relacje z innymi.
 3. Trudności w utrzymaniu związków interpersonalnych: Osoby z ADHD mogą mieć trudności w utrzymaniu długotrwałych i satysfakcjonujących związków interpersonalnych. Mogą mieć problemy z organizacją spotkań, zapominaniem o umówionych terminach i trudnościami w kontrolowaniu swoich emocji.
 4. Problemy z samooceną: Osoby z ADHD często doświadczają trudności związanych z niską samooceną i poczuciem własnej wartości. Trudności w edukacji i relacjach społecznych mogą wpływać na poczucie własnej wartości i sprawiać, że osoba z ADHD czuje się niezrozumiana lub odrzucona.

C. Wpływ na życie zawodowe

ADHD może również mieć wpływ na życie zawodowe osób z tym zaburzeniem. Oto kilka przykładów skutków ADHD na codzienne funkcjonowanie w pracy:

 1. Trudności w skupianiu uwagi i trudności z organizacją: Osoby z ADHD mogą mieć trudności w skupianiu uwagi na zadaniach zawodowych i organizacji swojego czasu. Mogą być łatwo rozproszone, mieć trudności w utrzymaniu motywacji i koncentracji.
 2. Trudności w zarządzaniu czasem: Osoby z ADHD mogą mieć trudności w zarządzaniu swoim czasem, planowaniem i stosowaniem się do terminów. Mogą być opóźnione lub mieć problemy z utrzymywaniem harmonogramu.
 3. Trudności w wykonywaniu zadań wymagających długotrwałego skupienia: Osoby z ADHD mogą mieć trudności w wykonywaniu zadań wymagających długotrwałego skupienia, takich jak przejście przez długi tekst czy opracowanie skomplikowanego projektu. Mogą łatwo ginąć w szczegółach lub łatwo tracić zainteresowanie.
 4. Trudności w kontrolowaniu impulsów: Osoby z ADHD mogą mieć trudności w kontrolowaniu impulsów, co może prowadzić do podejmowania nagłych decyzji bez należytego przemyślenia. Mogą impulsywnie podejmować działania lub mówić niewłaściwe rzeczy w trudnych sytuacjach.

Wpływ ADHD na codzienne funkcjonowanie może być różny w zależności od osoby i stopnia nasilenia objawów. Ważne jest zrozumienie tych skutków i poszukiwanie odpowiedniego wsparcia, takiego jak terapia behawioralna, leki lub techniki radzenia sobie, aby minimalizować negatywne konsekwencje ADHD w życiu codziennym.

VI. Leczenie ADHD

A. Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest jednym z głównych sposobów leczenia ADHD. Najpopularniejsze techniki terapeutyczne to:

Medytacja
 1. Trening umiejętności społecznych: Polega na nauce odpowiednich zachowań społecznych i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Osoba z ADHD może uczestniczyć w terapii grupowej, w której ćwiczy komunikację, rozwiązywanie konfliktów i budowanie zdrowych relacji z innymi.
 2. Trening umiejętności radzenia sobie: Pomaga osobie z ADHD w nauce efektywnych strategii radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i sytuacjami stresowymi. Może obejmować techniki relaksacyjne, takie jak oddech głęboki i medytacja, które pomagają w redukcji stresu.
 3. Trening umiejętności organizacyjnych: Polega na nauce odpowiednich narzędzi i technik organizacji, planowania i zarządzania czasem. Osoba z ADHD może uczyć się tworzenia harmonogramu, tworzenia listy zadań i skutecznej organizacji swojego otoczenia, aby zminimalizować rozproszenie i zapobiec zapominaniu.

B. Farmakoterapia

Farmakoterapia jest kolejnym popularnym sposobem leczenia ADHD. Najczęściej stosowane leki w leczeniu ADHD to:

 1. Stymulanty: Leki te zwiększają ilość neuroprzekaźników takich jak dopamina i noradrenalina w mózgu, co pomaga w regulacji uwagi i impulsywności. Przykłady stymulantów to metylofenidat i amfetamina.
 2. Niestymulanty: Osoby, które nie tolerują lub nie są odpowiednio leczone stymulantami, mogą otrzymać niestymulanty, takie jak atomoksetyna. Te leki wpływają na neuroprzekaźniki w mózgu, które są związane z regulacją uwagi i impulsywności.

W przypadku farmakoterapii należy skonsultować się z lekarzem, który dokładnie oceni stan zdrowia pacjenta i dobierze odpowiednie leki oraz dawkowanie.

C. Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa ma na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań osoby z ADHD. Może to obejmować:

 1. Terapię artystyczną: Osoba z ADHD może korzystać z terapii plastycznej, muzykoterapii lub terapii teatralnej. Te formy terapii mogą pomóc w wyrażaniu emocji, rozwijaniu kreatywności i zwiększaniu koncentracji.
 2. Terapię ruchową: Terapia zajęciowa ruchowa, takie jak joga, taniec lub terapia sportowa, może pomóc w kierowaniu nadmiarowej energii, poprawie koordynacji i koncentracji.
 3. Terapię psychologiczną: Terapia psychologiczna może obejmować rozmowy terapeutyczne, które pomagają osobie z ADHD zrozumieć i radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi związanymi z zaburzeniem.

Terapia zajęciowa może być stosowana jako uzupełnienie terapii behawioralnej i farmakoterapii, aby zapewnić wsparcie w różnych obszarach życia osoby z ADHD. Ważne jest, aby znaleźć terapię, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i preferencjom pacjenta.

VII. Wsparcie dla Osób z ADHD

A. Edukacja i wsparcie rodzinne:

Wsparcie Rodzinne
 • Rodzice i opiekunowie osób z ADHD mogą skorzystać z edukacji i szkoleń, aby lepiej zrozumieć zaburzenie, jego objawy i sposób postępowania.
 • Może być przydatne spotkanie z terapeutą, który udzieli porad i wskazówek dotyczących sposobów radzenia sobie z objawami ADHD w życiu codziennym.
 • Dobrze jest mieć świadomość, że osoba z ADHD może potrzebować pewnych modyfikacji w środowisku domowym, takich jak tworzenie spokojnego miejsca do nauki, konsekwentne rutyny i jasne zasady.

B. Wsparcie szkolne:

 • Ważne jest, aby szkoła była zaangażowana we wsparcie uczniów z ADHD. Nauczyciele mogą dostosować metody nauczania i środowisko klasy do potrzeb uczniów z ADHD.
 • Indywidualne plany edukacyjne (IEP) lub programy edukacyjne indywidualne (504) mogą być opracowane, aby uwzględnić szczególne potrzeby ucznia z ADHD.
 • Wsparcie może także obejmować pomoc w organizacji zadań, monitoring postępów i dostęp do specjalistów, takich jak pedagogi specjalni czy psycholodzy szkolni.

C. Grupy wsparcia społecznościowego:

 • Członkostwo w grupach wsparcia, zarówno dla samych osób z ADHD, jak i dla rodziców, może być bardzo pomocne w radzeniu sobie z trudnościami i emocjonalnymi wyzwaniami związanymi z ADHD.
 • W grupach wsparcia można wymieniać się doświadczeniami, zdobywać wiedzę, uzyskać wsparcie emocjonalne i znaleźć praktyczne porady dotyczące radzenia sobie z ADHD.
 • Można też skorzystać z internetowych forów i społeczności online, które również oferują wsparcie i informacje.

Ważne jest, aby osoba z ADHD i jej bliscy otrzymywali potrzebne wsparcie na różnych poziomach, od rodziny i szkoły po grupy społecznościowe. Dostęp do odpowiednich źródeł informacji i wsparcia może przynieść ulgę oraz pomóc w osiągnięciu lepszej jakości życia dla osoby z ADHD.

VIII. Zwalczanie Stygmatyzacji ADHD

A. Edukacja społeczna na temat ADHD:

 • Ważne jest prowadzenie działań edukacyjnych, które pomogą społeczeństwu lepiej zrozumieć naturę ADHD, jej objawy i wpływ na życie osób z zaburzeniem.
 • Można organizować warsztaty, prelekcje i spotkania informacyjne, które dostarczą rzetelnej wiedzy na temat ADHD oraz pokażą, jak można wspierać osoby z tym zaburzeniem.

B. Promowanie świadomości i zrozumienia:

 • Kampanie społeczne i akcje promocyjne mogą pomóc w zwiększeniu świadomości społecznej na temat ADHD i wywołaniu zrozumienia dla osób z tym zaburzeniem.
 • Popularyzacja informacji na temat możliwości leczenia ADHD oraz sukcesów osób z tym zaburzeniem może zmniejszyć negatywne stereotypy i dyskryminację.

C. Eliminowanie stereotypów i uprzedzeń:

 • Konieczne jest działanie na rzecz eliminacji szkodliwych stereotypów i uprzedzeń dotyczących ADHD. Poprawna edukacja i świadomość społeczna mogą przyczynić się do zmniejszenia negatywnego obrazu osób z ADHD.
 • Promowanie pozytywnego podejścia do ADHD, podkreślanie indywidualnych mocnych stron i osiągnięć osób z tym zaburzeniem może pomóc w budowaniu bardziej akceptującego środowiska społecznego.

Zwalczanie stygmatyzacji ADHD wymaga wielopłaszczyznowego podejścia, które obejmuje edukację, promowanie świadomości i walkę z negatywnymi stereotypami. Działania w tych obszarach mogą przyczynić się do stworzenia bardziej wspierającego i akceptującego środowiska dla osób z ADHD.

IX. ADHD a Inne Zaburzenia Psychiczne

A. ADHD a depresja:

 • Istnieje częsta współwystępowalność ADHD i depresji. Osoby z ADHD mogą mieć większe ryzyko rozwoju depresji ze względu na trudności z funkcjonowaniem społecznym, niepowodzenia akademickie i uczucie odrzucenia.
 • W przypadku podejrzenia depresji u osoby z ADHD, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub terapeutą, aby ocenić objawy i zapewnić odpowiednie leczenie, które może obejmować farmakoterapię i terapię poznawczo-behawioralną.

B. ADHD a zaburzenia lękowe:

 • Zaburzenia lękowe, takie jak lęk separacyjny, fobia społeczna czy zaburzenie lękowe uogólnione, często współwystępują z ADHD. Osoby z ADHD mogą mieć większą podatność na doświadczanie lękowych objawów związanych z niepewnością, przytłoczeniem i trudnościami adaptacyjnymi.
 • Leczenie zaburzeń lękowych u osób z ADHD może obejmować farmakoterapię, terapię poznawczo-behawioralną, terapię rodzinę i inne strategie zarządzania lękiem.

C. ADHD a zaburzenia ze spektrum autyzmu:

 • Badania pokazują, że istnieje pewna współwystępowalność między ADHD a zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). W niektórych przypadkach, osoby z jednym z tych zaburzeń mogą otrzymać również diagnozę drugiego zaburzenia.
 • Diagnoza i leczenie ASD oraz ADHD jest często trudne, ponieważ objawy i zapotrzebowanie na wsparcie może różnić się u poszczególnych osób. Dlatego ważne jest indywidualne podejście i zapewnienie odpowiedniego wsparcia.

W przypadku istnienia podejrzenia lub diagnozy ADHD w połączeniu z innymi zaburzeniami psychicznymi, istotne jest skonsultowanie się z odpowiednimi specjalistami, takimi jak psychiatra, psycholog czy terapeuta, którzy mogą dostosować plan leczenia i wsparcia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

X. ADHD u Dorosłych

A. Diagnoza i leczenie ADHD u dorosłych:

Wizyta lekarska
 • ADHD nie kończy się wraz z dorosłością, ale często jest niediagnozowane i niedoleczone u dorosłych. Ważne jest, aby dorosłe osoby zdające się mieć objawy ADHD skonsultowały się z lekarzem lub specjalistą, który może postawić właściwą diagnozę.
 • Leczenie ADHD u dorosłych może obejmować farmakoterapię (np. stosowanie leków stymulujących) oraz terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga w radzeniu sobie z trudnościami z organizacją, planowaniem, impulsywnością i koncentracją.

B. Wpływ ADHD na relacje międzyludzkie:

 • ADHD może wpływać na relacje międzyludzkie dorosłych, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Osoby z ADHD mogą mieć trudności z koncentracją, organizacją i zarządzaniem czasem, co może prowadzić do problemów w związku, zespołach pracy i ogólnie w komunikacji interpersonalnej.
 • Ważne jest zrozumienie i informowanie partnera oraz bliskich o ADHD, aby mogli lepiej zrozumieć trudności, z jakimi się zmagasz. Terapia par może również pomóc w uczeniu się nowych umiejętności komunikacyjnych i radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z ADHD.

C. Strategie radzenia sobie z ADHD w życiu dorosłym:

 • Dorosłe osoby z ADHD mogą skorzystać z różnych strategii zarządzania, aby lepiej radzić sobie w codziennym życiu. Przykładowe strategie obejmują tworzenie planów i list zadań, organizację swojego otoczenia, wykorzystywanie przypomnień i alarmów, korzystanie z technologii i narzędzi wspomagających koncentrację oraz regularne ćwiczenia fizyczne.
 • Terapia poznawczo-behawioralna może również pomóc dorosłym osobom z ADHD w nauce umiejętności radzenia sobie, takich jak rozwijanie zdolności planowania, organizacji, radzenia sobie z impulsywnością oraz budowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

W przypadku dorosłych osób z ADHD, ważne jest poszukiwanie odpowiedniej diagnostyki i leczenia, a także uczenie się strategii radzenia sobie, które mogą pomóc w lepszym zarządzaniu objawami ADHD i poprawie jakości życia zarówno w pracy, jak i w relacjach.

XI. ADHD a Problemy Uczuciowe

A. Niemożność skupienia się na jednym zadaniu:

 • Osoby z ADHD mogą mieć trudności z utrzymaniem uwagi na jednym zadaniu przez dłuższy czas. Często rozpraszają się, przeskakując z jednego zadania na drugie, co utrudnia efektywność i skuteczność w pracy czy nauce.
 • To niemożność skupienia się na jednym zadaniu może prowadzić do frustracji, niezadowolenia, a także obniżonej samooceny. Osoby z ADHD mogą czuć się niezdolne do ukończenia zadań i często mają trudności w osiąganiu swoich celów.

B. Trudności z organizacją czasu:

 • Osoby z ADHD często mają trudności z planowaniem i organizacją swojego czasu. Mogą mieć problemy z wyznaczaniem priorytetów, zapominaniem o ważnych terminach i trudnościami w realizacji zadań terminowych.
 • Trudności z organizacją czasu mogą prowadzić do utraty efektywności, stresu i poczucia przytłoczenia. Osoby z ADHD mogą czuć się przytłoczone zadaniami, które się na nich gromadzą, co wpływa na ich samopoczucie i ogólną stabilność emocjonalną.

C. Problemy z kontrolą impulsów:

 • Impulsywność jest jedną z charakterystycznych cech ADHD. Osoby z ADHD mogą mieć trudności z kontrolowaniem swoich impulsów i emocji, takich jak nagłe wybuchy złości czy podejmowanie nietrafionych decyzji bez wystarczającego namysłu.
 • Problemy z kontrolą impulsów mogą prowadzić do trudności w relacjach interpersonalnych, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Osoby z ADHD mogą mieć tendencję do wchodzenia w konflikty, nieodpowiednich zachowań społecznych i spontanicznego podejmowania działań bez przemyślenia ich konsekwencji.

W przypadku osób z ADHD, ważne jest rozwijanie strategii zarządzania tymi problemami uczuciowymi. Może to obejmować terapię poznawczo-behawioralną, techniki relaksacyjne, trening umiejętności społecznych i inne metody. Wspierający środowiski, takie jak regularna struktura dnia, klarowne cele i wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół czy terapeuty, mogą również pomóc w radzeniu sobie z emocjonalnymi aspektami ADHD.

XII. Żyjąc z ADHD: Sukcesy i Wyzwania

Richard Branson

A. Osoby znane z ADHD:

 • ADHD jest powszechne, i wiele znanych osób ma diagnozę ADHD. Mogą to być znane osoby ze świata biznesu, takie jak Richard Branson (założyciel Virgin Group), znani sportowcy, np. Michael Phelps (olimpijczyk i pływak), a także aktorzy, jak Will Smith. Ich sukcesy są dowodem na to, że ADHD nie musi stanowić przeszkody w osiąganiu sukcesów.

B. Historie sukcesu:

 • Istnieje wiele inspirowających historii sukcesu osób z ADHD, które przekonują, że można osiągnąć wiele, pomimo trudności. Takie historie skupiają się na tym, jak osoby z ADHD odnajdują swoje pasje i talenty, wykorzystują swoją kreatywność i energię do osiągania wielu osiągnięć w różnych dziedzinach.
 • Simone Biles – amerykańska gimnastyczka, zdobywczyni wielu medalów olimpijskich i mistrzostw świata, również ma ADHD. Pomimo tego, że ma trudności z koncentracją, Biles pokazała, że można osiągnąć najwyższy poziom w swojej dziedzinie, dzięki talentowi, determinacji i odpowiedniej opiece.

C. Pokonywanie przeszkód i radzenie sobie z wyzwaniami:

 • Życie z ADHD może być pełne wyzwań, ale istnieją strategie i narzędzia, które pomagają radzić sobie z trudnościami. Terapia poznawczo-behawioralna (TPB) może być skutecznym narzędziem, które uczy technik zarządzania czasem, organizacji i regulacji emocji.
 • Wsparcie społeczne od rodziny, przyjaciół i terapeutów jest również kluczowe w radzeniu sobie z wyzwaniami ADHD. Regularne rutyny, struktura dnia i realizacja realistycznych celów pomagają w utrzymaniu stabilności i koncentracji.
 • Inne strategie, takie jak wykorzystywanie technologii do organizacji czasu (np. aplikacje do zarządzania zadaniami), trening umiejętności społecznych oraz zdrowe nawyki, w tym sen, aktywność fizyczna i dobra dieta, mogą także wpływać na poprawę funkcjonowania i radzenie sobie z wyzwaniami ADHD.

Ważne jest zrozumienie, że każda osoba z ADHD ma swoje indywidualne doświadczenia i wyzwania, dlatego strategie, które działają dla jednej osoby, niekoniecznie będą działać dla innej. Niemniej jednak, inspirujące historie sukcesu i dostępne narzędzia mogą być pomocne w poszukiwaniu rozwiązań i poprawie funkcjonowania osobistego i zawodowego.

XIII. Badania i Postępy w Leczeniu ADHD

A. Badania nad nowymi terapiami:

 • Badania nad nowymi terapiami przeciwko ADHD są stale prowadzone przez naukowców i specjalistów na całym świecie. Istnieją badania nad nowymi lekami, które pomagają w leczeniu objawów ADHD, np. leki, które poprawiają funkcjonowanie mózgu, zmniejszają impulsywność i poprawiają koncentrację.
 • Oprócz leków, prowadzone są również badania nad różnymi terapiami niefarmakologicznymi, w tym terapią poznawczo-behawioralną (TPB), terapią zajęciową, szkoleniami w zakresie umiejętności społecznych i treningiem umiejętności komunikacyjnych.

B. Ostatnie odkrycia naukowe:

 • Ostatnie odkrycia naukowe w dziedzinie ADHD koncentrują się głównie na zrozumieniu biologicznych i genetycznych podstaw choroby. Dzięki temu lepiej rozumiemy, jakie zmiany w mózgu i genetyce powodują objawy ADHD. Takie badania umożliwiają zgłębienie mechanizmów, które wpływają na funkcjonowanie mózgu osób z ADHD i wprowadzanie nowych sposobów leczenia.
 • W wyniku badań naukowych, pacjenci z ADHD korzystają z coraz bardziej spersonalizowanej opieki medycznej. Lekarze coraz bardziej wykorzystują diagnostykę genetyczną do mapowania genomu pacjenta, co pozwala na dostosowanie schematów terapii farmakologicznej do indywidualnych przypadków.

C. Perspektywy na przyszłość:

 • Perspektywy na przyszłość dla osób z ADHD są obiecujące, ponieważ naukowcy i specjaliści nadal pracują nad ulepszaniem i dopracowywaniem terapii. Przyszłość leczenia ADHD może polegać na ulepszaniu istniejących terapii (np. leków) oraz wprowadzaniu nowych, spersonalizowanych metod leczenia.
 • Jednym z kierunków badań są neurofeedback i sztuczna inteligencja. Neurofeedback to terapia polegająca na uczeniu osób z ADHD, jak kontrolować swoje mózgi, aby zwiększyć swoją koncentrację i obniżyć poziom impulsywności. Natomiast sztuczna inteligencja ma pomóc w diagnozowaniu zaburzenia oraz w tworzeniu spersonalizowanych planów leczenia.
 • Ważne jest, aby pamiętać, że każdy pacjent z ADHD jest inny i wymaga spersonalizowanego podejścia do leczenia. Ulepszanie terapii w oparciu o nowe badania naukowe pozwala na poprawienie jakości życia osób z ADHD i pomaga im osiągnąć swoje cele i potencjał.

XIV. Edukacja Publiczna na Temat ADHD

A. Programy edukacyjne w szkołach:

 • Programy edukacyjne w szkołach mają na celu zwiększenie świadomości na temat ADHD oraz zapewnienie informacji i wiedzy na temat tego zaburzenia zarówno uczniom, jak i pracownikom szkoły. W ramach tych programów nauczyciele, personel szkolny oraz uczniowie mogą dowiedzieć się więcej o ADHD, jego objawach, skutkach oraz metodach zarządzania objawami.
 • Programy edukacyjne mogą też skupiać się na strategiach nauczania i wychowania, które mogą być skuteczne w przypadku uczniów z ADHD, oraz na sposobach wspierania tych uczniów w procesie nauki. Dzięki temu edukacja publiczna może stawać się bardziej dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów z ADHD.

B. Kampanie społeczne:

 • Kampanie społeczne są ważnym sposobem na zwiększenie świadomości społecznej na temat ADHD. Poprzez kampanie medialne, spotkania edukacyjne czy akcje informacyjne możliwe jest dotarcie do szerszej publiczności i przekazanie istotnych informacji na temat tego zaburzenia.
 • Kampanie społeczne mogą również pomóc w zwalczaniu stereotypów i dyskryminacji związanej z ADHD, a także w promowaniu zrozumienia i akceptacji w społeczeństwie dla osób z tym zaburzeniem. Dzięki kampaniom społecznym możliwe jest także przekazanie informacji dotyczących dostępnych źródeł pomocy i wsparcia dla osób z ADHD i ich rodzin.

C. Wsparcie dla nauczycieli i specjalistów edukacyjnych:

 • Edukacja publiczna na temat ADHD obejmuje także wsparcie dla nauczycieli i specjalistów edukacyjnych, którzy codziennie pracują z uczniami z tym zaburzeniem. Istotne jest, aby ci profesjonaliści mieli odpowiednią wiedzę na temat ADHD oraz umiejętności w zakresie pracy z tymi uczniami.

Wsparcie dla nauczycieli i specjalistów edukacyjnych może obejmować szkolenia, warsztaty i materiały edukacyjne dotyczące ADHD, metodyki nauczania specjalistycznego oraz zarządzania zachowaniami uczniów z tym zaburzeniem. Dzięki temu nauczyciele i specjaliści edukacyjni będą bardziej kompetentni i przygotowani do efektywnej pracy z uczniami z ADHD, co przyczyni się do poprawy jakości edukacji i wsparcia dla tych osób.

XV. ADHD w Świetle Prawa

A. Prawa osób z ADHD:

 • Osoby z ADHD mają prawa, które mają na celu zapewnienie równych szans i dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i innych usług. W wielu krajach istnieją specjalne ustawy lub akty prawne, które chronią prawa osób z ADHD i zapewniają im równouprawnienie.
 • Przykładowe prawa osób z ADHD obejmują prawo do równego dostępu do edukacji, prawa do dostosowanych programów nauczania, prawa do odpowiednich środków korygujących, jak również prawa do odpowiedniej opieki zdrowotnej i terapii.
 • Prawa osób z ADHD są ważne, aby zapewnić im wsparcie, ochronę i równe szanse na rozwój i uczestnictwo w życiu społecznym.

B. Polityki rządowe dotyczące ADHD:

 • Polityki rządowe dotyczące ADHD obejmują działania podejmowane przez rządy w celu poprawy jakości opieki, edukacji i wsparcia dla osób z tym zaburzeniem. Rządy mogą wprowadzać programy ochrony zdrowia, dostosowane programy nauczania, dofinansowanie terapii i inne środki mające na celu zwiększenie dostępności pomocy dla osób z ADHD.
 • Polityki rządowe mogą również skupiać się na promowaniu badań naukowych w dziedzinie ADHD, finansowaniu projektów badawczych oraz tworzeniu sieci współpracy między różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się tym zaburzeniem.

C. Wytyczne i regulacje dotyczące edukacji i opieki zdrowotnej:

 • Wytyczne i regulacje dotyczące edukacji i opieki zdrowotnej są istotne, aby zapewnić odpowiednie wsparcie dla osób z ADHD. Mogą one obejmować wytyczne dotyczące diagnozy i oceny ADHD, programy terapeutyczne, dostosowania w systemie edukacji oraz opiekę zdrowotną.
 • Wytyczne dotyczące edukacji mogą obejmować np. instrukcje dotyczące dopasowania programu nauczania do potrzeb uczniów z ADHD, zaangażowanie specjalistów edukacyjnych oraz zapewnienie odpowiednich narzędzi i środków dydaktycznych.
 • Regulacje dotyczące opieki zdrowotnej mogą obejmować np. zasady dotyczące diagnozy, leczenia farmakologicznego, terapii i dostępu do specjalistycznych usług zdrowotnych dla osób z ADHD.

Wprowadzanie wytycznych i regulacji dotyczących edukacji i opieki zdrowotnej jest ważne, aby zapewnić spójne i odpowiednie wsparcie dla osób z ADHD, zarówno na poziomie społecznym, jak i indywidualnym.

XVI. Techniki Samoopieki dla Osób z ADHD

A. Techniki organizacyjne:

Harmonogram
 • Techniki organizacyjne są ważne dla osób z ADHD, ponieważ mogą pomóc w zarządzaniu codziennymi zadaniami i obowiązkami. Wśród tych technik można wymienić:
  • Tworzenie harmonogramów i list zadań – pomocne jest tworzenie konkretnych harmonogramów i list zadań, które pomogą w organizowaniu czasu i utrzymaniu porządku w codziennych obowiązkach.
  • Używanie kalendarzy i przypomnień – korzystanie z kalendarzy i przypomnień na telefonach komórkowych lub innych elektronicznych urządzeniach może pomóc w zapamiętywaniu terminów i planowaniu zadań.
  • Tworzenie struktur i systemów organizacyjnych – tworzenie konkretnych struktur i systemów organizacyjnych, takich jak etykiety, segregatory, pojemniki na różne przedmioty, może pomóc w utrzymaniu porządku w przestrzeni domowej i pracy.

B. Techniki zarządzania stresem:

 • Osoby z ADHD mogą doświadczać wysokiego poziomu stresu z powodu trudności w koncentracji, zarządzaniu czasem i organizacji. W celu zarządzania stresem, istnieje wiele technik, takich jak:
  • Ćwiczenia relaksacyjne i techniki oddychania – stosowanie technik relaksacyjnych, takich jak medytacja, joga, głębokie oddychanie i progresywna relaksacja mięśni, może pomóc w redukcji stresu i poprawie koncentracji.
  • Aktywność fizyczna – regularna aktywność fizyczna może pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu i poprawieniu nastroju. Ruch jest również ważny dla ogólnego zdrowia i kondycji organizmu.
  • Planowanie czasu dla odpoczynku – ważne jest zaplanowanie czasu na odpoczynek i relaks. Wyłączenie się od codziennych obowiązków i znalezienie czasu na regenerację psychiczną i fizyczną jest kluczowe dla zarządzania stresem.

C. Strategie radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami:

 • Codzienne wyzwania, takie jak trudności w organizacji, utrzymanie koncentracji i zadbanie o szczegóły, mogą być trudne dla osób z ADHD. W celu radzenia sobie z tymi wyzwaniami, można zastosować różne strategie, takie jak:
  • Dzielenie dużych zadań na mniejsze kroki – rozbić większe zadania na mniejsze, bardziej zarządzalne kroki może pomóc w łatwiejszym podejściu do nich i zwiększeniu szans na ich wykonanie.
  • Wykorzystywanie pomocy w pracy – korzystanie z różnych dostępnych narzędzi i technologii, takich jak aplikacje do zarządzania czasem, przypominanie o terminach i inne wsparcie technologiczne, może ułatwić organizację i pamiętanie o zadaniach.
  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – nauka efektywnej komunikacji, takiej jak wyrażanie swoich potrzeb i prośba o wsparcie, może pomóc w uzyskaniu potrzebnej pomocy od innych osób i redukcji stresu związanego z codziennymi wyzwaniami.

Pamiętaj, że każda osoba jest inna, dlatego ważne jest znalezienie strategii, które najlepiej pasują do własnych potrzeb i stylu życia.

XVII. Opieka Zdrowotna dla Osób z ADHD w Polsce

A. Dostępność opieki zdrowotnej:

 • W Polsce dostępność opieki zdrowotnej dla osób z ADHD może różnić się w zależności od regionu i dostępności specjalistów. W celu skorzystania z opieki zdrowotnej dla ADHD, można skierować się do placówek medycznych takich jak przychodnie zdrowia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki specjalistyczne dla dzieci i młodzieży.
 • W niektórych przypadkach konieczne może być skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub pediatry, aby uzyskać konsultację u specjalisty zajmującego się ADHD, takiego jak psychiatra, psycholog lub pedagog.

B. Specjaliści w dziedzinie ADHD:

 • W Polsce istnieje grupa specjalistów zajmujących się diagnozą, leczeniem i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z ADHD. Wśród specjalistów, których można spotkać w opiece zdrowotnej dla ADHD, znajdują się:
  • Psychiatrzy specjalizujący się w zaburzeniach psychicznych, w tym ADHD.
  • Psycholodzy kliniczni, którzy mogą przeprowadzać badania psychologiczne i terapię poznawczo-behawioralną.
  • Pedagodzy specjalizujący się w edukacji osób z ADHD i udzielający wsparcia w środowisku szkolnym.
  • Terapeuci zajęciowi, którzy mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych i adaptacyjnych u osób z ADHD.

C. Wsparcie finansowe dla leczenia ADHD:

 • W przypadku leczenia ADHD, część kosztów może być pokrywana przez NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Osoby z ADHD mogą kwalifikować się do refundacji wizyt u specjalistów, badań diagnostycznych, terapii farmakologicznej oraz niektórych terapii rehabilitacyjnych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z różnych programów refundacyjnych oferowanych przez NFZ, które mogą obejmować również opiekę nad osobami z ADHD. W niektórych przypadkach, osoby z ADHD mogą ubiegać się o dofinansowanie z innych źródeł, takich jak Program 500 plus dla dzieci z niepełnosprawnościami lub specjalne dotacje oferowane przez organizacje charytatywne.

W razie konieczności skorzystania z opieki zdrowotnej dla ADHD, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu lub pediatrą, którzy będą mogli skierować osobę do odpowiednich specjalistów oraz udzielić informacji na temat dostępnych form wsparcia finansowego.

XVIII. Rola Rodziny w Zarządzaniu ADHD

A. Wsparcie emocjonalne:

 • Rodzina odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wsparcia emocjonalnego osobie z ADHD. Osoby z ADHD mogą mieć trudności z regulacją emocji, a rodzina może pomagać im w radzeniu sobie z frustracjami, stresami i trudnościami emocjonalnymi.
 • Ważne jest, aby rodzina wykazywała zrozumienie i akceptację dla osoby z ADHD, unikała osądzania i stygmatyzacji. Można tworzyć atmosferę akceptacji, w której osoba z ADHD czuje się bezpieczna i wspierana emocjonalnie.

B. Kształtowanie zdrowych nawyków:

 • Rodzina odgrywa także istotną rolę w pomaganiu osobie z ADHD w kształtowaniu zdrowych nawyków życiowych. Regularny harmonogram, struktura, jasne zasady i rutyny mogą pomóc osobie z ADHD w organizowaniu czasu i przestrzeganiu zadań.
 • Rodzina może także wspierać zdrowe nawyki żywieniowe, regularną aktywność fizyczną i odpowiednie nawodnienie, które mogą wpływać na lepsze funkcjonowanie mózgu i redukcję objawów ADHD.

C. Rola terapii rodzinnej:

 • Terapia rodzinna może być bardzo pomocna dla rodzin osób z ADHD. Terapeuta może pomóc w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami związanymi z ADHD, uczyć strategii komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów i budowania więzi rodzinnych.
 • Terapia rodzinna może także stworzyć przestrzeń dla wszystkich członków rodziny, aby dzielić się swoimi doświadczeniami, obawami i potrzebami, budując większe zrozumienie i empatię między nimi.

Wnioskiem jest, że rodzina pełni istotną rolę w zarządzaniu ADHD. Poprzez wsparcie emocjonalne, kształtowanie zdrowych nawyków i udział w terapii rodzinnej, rodzina może pomagać osobie z ADHD w lepszym radzeniu sobie z objawami i poprawie jakości życia.

XIX. Perspektywa Społeczna na ADHD

A. Akceptacja różnorodności:

 • Perspektywa społeczna na ADHD powinna opierać się na akceptacji i zrozumieniu różnorodności. ADHD jest zaburzeniem neurobiologicznym, które wpływa na funkcjonowanie jednostki w różnych obszarach życia. Ważne jest, aby społeczeństwo nie stigmatyzowało osób z ADHD, ale raczej je akceptowało i szanowało ich indywidualność.

B. Integracja osób z ADHD w społeczeństwie:

 • Perspektywa społeczna na ADHD powinna skupiać się na integracji osób z ADHD w społeczeństwo. Osoby z ADHD mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, edukacji, pracy i życiu rodzinnym. Ważne jest, aby zapewniać im odpowiednie wsparcie i dostęp do środków, które pomogą im zintegrować się z resztą społeczeństwa.

C. Budowanie wspólnoty wspierającej osoby z ADHD:

 • Perspektywa społeczna na ADHD powinna uwzględniać potrzebę budowania wspólnoty, która wspiera osoby z ADHD. Istotne jest, aby tworzyć sieci wsparcia, organizować grupy wsparcia dla osób z ADHD i ich rodzin, a także angażować społeczeństwo w edukację na temat ADHD. Dzięki temu możliwe jest budowanie świadomości i zrozumienia w społeczeństwie, a także umożliwienie osobom z ADHD dostępu do odpowiedniego wsparcia i zasobów.

Z perspektywy społecznej, ADHD powinno być postrzegane jako różnorodność, a nie jako wada. Wskazane jest stworzenie środowiska społecznego, które akceptuje i wspiera osoby z ADHD, umożliwiając im pełne uczestnictwo i rozwój w społeczeństwie.

XX. Podsumowanie

A. Najważniejsze punkty dotyczące ADHD:

 • ADHD jest zaburzeniem neurobiologicznym, które wpływa na funkcjonowanie jednostki w różnych obszarach życia. Objawia się przede wszystkim trudnościami z koncentracją, nadmierną impulsywnością i trudnościami z organizacją zadań.
 • Diagnostyka ADHD polega na wywiadzie, badaniu neuropsychologicznym, obserwacji oraz weryfikacji kryteriów diagnostycznych z DSM-5.
 • Leczenie ADHD polega na stosowaniu farmakoterapii, psychoedukacji, terapii zachowań i rozwoju umiejętności.
 • ADHD wpływa na całe życie osoby, w tym na edukację, pracę, relacje interpersonalne oraz na ogólną jakość życia.

B. Wyzwania i możliwości dla osób z ADHD:

 • Osoby z ADHD spotykają się z wieloma wyzwaniami na co dzień, takimi jak trudności z organizacją zadań, związkiem z innymi, koncentracją, zapamiętywaniem, regulacją emocji i motywacją.
 • Jednocześnie, terapia i/lub stosowanie farmakoterapii, zarządzanie czasem i zadaniami oraz kształtowanie zdrowych nawyków mogą pomóc w radzeniu sobie z objawami ADHD i w osiągnięciu sukcesu w życiu.
 • Osoby z ADHD często mają nietypowe podejście do problemów, co może prowadzić do kreatywnych podejść i pomysłów w wielu dziedzinach życia.

C. Perspektywy na przyszłość:

 • Wraz z postępem badań nad ADHD, leczenie i diagnostyka mogą ulec poprawie, co pozwoli na lepsze zrozumienie i pomaganie osobom z tym zaburzeniem.
 • Perspektywa społeczna na ADHD może ulec poprawie poprzez edukację społeczeństwa na temat tego zaburzenia oraz poprzez budowanie wspólnoty wspierającej osoby z ADHD.

Osoby z ADHD mają szanse na pełne i szczęśliwe życie, jeśli otrzymają odpowiednie wsparcie i miłość ze strony rodziny, przyjaciół i społeczeństwa, oraz dostęp do odpowiedniego leczenia i zasobów.

Często Zadawane Pytania o ADHD w Polsce

A. Jakie są najczęstsze objawy ADHD?

 • Najczęstszymi objawami ADHD są trudności w koncentracji, nadmierna impulsywność i trudności z regulacją aktywności ruchowej. Osoby z ADHD mogą mieć problem z zapamiętywaniem zadań, organizacją czasu, pracą w grupie i kontrolą emocji.

B. Czy ADHD można leczyć?

 • ADHD jest zaburzeniem neurobiologicznym, które jest traktowane za pomocą wieloaspektowego podejścia terapeutycznego. Leczenie ADHD może obejmować farmakoterapię, terapię poznawczo-behawioralną, terapię zachowań oraz innych form terapii, takich jak trening umiejętności społecznych czy terapia rodzinna. Leczenie ADHD ma na celu kontrolowanie objawów i poprawę jakości życia.

C. Jakie wsparcie jest dostępne dla osób z ADHD w Polsce?

 • Osoby z ADHD w Polsce mogą skorzystać z różnych form wsparcia. Istnieją specjalistyczne kliniki i ośrodki, które oferują diagnozę i terapię ADHD. Dostępne są również grupy wsparcia dla osób z ADHD i ich rodzin. Ponadto, w niektórych placówkach edukacyjnych i miejscach pracy istnieją programy i dostosowania środowiska dla osób z ADHD.

D. Jakie są najnowsze badania nad ADHD?

 • Badania nad ADHD skupiają się na zrozumieniu przyczyn i mechanizmów tego zaburzenia oraz na rozwijaniu skutecznych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Niektóre badania koncentrują się na genetycznych i neurobiologicznych aspektach ADHD, inne badają wpływ środowiska i czynników społecznych na rozwój ADHD. Ważne jest, aby kontynuować badania nad ADHD, aby lepiej zrozumieć to zaburzenie i dążyć do jeszcze skuteczniejszego leczenia.

E. Jak można pomóc osobie z ADHD w codziennym życiu?

 • Istnieje wiele sposobów, w jaki można pomóc osobie z ADHD w jej codziennym życiu. Można zastosować strategie organizacyjne, takie jak tworzenie harmonogramów i list zadań, stosowanie przypomnień i alarmów, oraz tworzenie struktur i rutyn. Pomocne jest również budowanie zdrowych nawyków, takich jak regularne ćwiczenia fizyczne, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu. Ważne jest także zapewnienie odpowiedniego wsparcia emocjonalnego, co może obejmować terapię indywidualną czy grupową oraz wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i społeczeństwa.

Zioła w leczeniu chorób: ADHD

Rozmaryn

W leczeniu ADHD ziołami stosowanymi są m.in.:

 1. Rozmaryn – działanie uspokajające i poprawiające koncentrację.
 2. Lawenda – pomaga w zrelaksowaniu i redukcji objawów hiperaktywności.
 3. Melisa – działa łagodząco na stres i poprawia koncentrację.
 4. Ostropest plamisty – wspomaga funkcjonowanie mózgu i poprawia pamięć.
 5. Zielona herbata – zawiera L-teaninę, która wspiera koncentrację i redukuje nadpobudliwość.
 6. Waleriana – działa uspokajająco i pomaga w redukcji impulsywności.